Đồng tiền vàng Canada nặng 100 ký lô bị mất cắp

Berlin, Đức : Trong hôm thứ hai ngày 21 tháng chạp, cơ quan an ninh thành phố Berlin, Đức quốc, đã mở những cuộc lục soát tại nhiều tư gia cũng như các cửa tiệm bán nữ trang trong thành phố, để tìm kiếm một đồng tiền vàng làm tại Canada, vừa bị đánh cắp tại một bảo tàng viện trong thành phố.
Đồng tiền vàng có tên là Big Maple Leaf nặng 100 ký lô, đã bị đánh cắp khi đang trưng bày trong bảo tàng viện.
Trị giá của đồng tiển vàng này lên đến 5.8 triệu mỹ kim.
Các giới chức an ninh lo ngại là kẻ gian đã đánh cắp đồng tiền vàng, nung chảy ra và làm thành những đồng tiền vàng nhỏ hơn, đem bán ra ngoài.
Các giới chức an ninh đang truy tầm 8 nghi can tuổi từ 14 tuổi lên đến 51 tuổi và có đủ loại quốc tịch khác nhau.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email