Dự án tân trang lại một chiếc tàu gỗ cũ 90 năm

Prince Rupert, British Columbia: Một chiếc tàu gỗ của một người Canada gốc Nhật đã hoàn thành từ 90 năm trước, nhưng vào thời có cuộc đại chiến Thứ Hai, người chủ của chiếc tàu cũng như 22 ngàn người Canada gốc Nhật đã bị chính quyền liên bang tạm giữ, tài sản bị tịch thu.
Chiếc tàu này cũng bị giữ lại.
Hiện nay có những nỗ lực quyên góp từ $20,000 cho đến $30,000 để tân trang lại chiếc tàu cũ này và chiếc tàu được tân trang sẽ được trưng bày ở bến tàu gần làng Slocan ở trong vùng the West Kootenay ở tỉnh bang British Columbia, để ghi lại những dữ kiện của những người Canada gốc Nhật sống trong thời đệ nhị Thế Chiến