Du khách Canada qua Anh và Tô Cách Lan, dù được chủng ngừa covid hoàn toàn, vẫn phải cách ly

Luân Đôn: Trong hôm thứ tư ngày 28 tháng 7, chính quyền nước Anh loan báo là những người Mỹ và những cư dân Âu Châu được chủng ngừa covid hoàn toàn, sẽ được vào nước Anh và Tô Cách Lan mà không cần phải cách ly.
Việc miễn cách ly này sẽ được áp dụng kể từ ngày 2 tháng 8.
Bản tin của giới chức trong chính quyền Anh đã không nhắc gì đến trường hợp của những du khách Canada, đã chủng ngừa covid hoàn toàn, khi đến nước Anh?
Ngoài các quốc gia trong khối liên hiệp Âu Châu, còn các du khách Hoa Kỳ và cư dân ở các xứ Andorra, Monaco và tòa thánh Vatican cũng sẽ được miễn cách ly nếu đã chủng ngừa hoàn toàn.
Theo ông Grant Shapps, bộ trưởng giao thông Anh quốc thì những nới lỏng cho du khách Mỹ và Âu Châu nhằm giúp cho các thành viên của gia đình có cơ hội gặp nhau, giúp phát triển thương mại và giao thương.
Dường như Canada không là một quốc gia được những quốc gia khác xem trọng: Canada cho du khách Mỹ đã chủng ngừa hoàn toàn được qua biên giới bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm nay, trong khi Hoa Kỳ vẫn cấm không cho những người Canadians đã được chủng ngừa hoàn toàn qua biên giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email