Du khách có thể mang cây thông miễn phí từ công viên quốc gia Prince Albert.

Prince Albert, Saskatchewan: Thường thường ít khi  công viên quốc gia nào cho du khách đến viếng thăm, được cắt cây thông mang về trang hoàng cho ngày Giáng Sinh, ngoại trừ một số ít công viên như công viên Prince Albert.

Đây là năm thứ hai liên tiếp mà công viên quốc gia  Prince Albert cho phép du khách cắt cây thông mang về mà hạn chót là đêm Giáng Sinh.

Mục đích của việc cho cắt cây thông trong khu công viên, là nhằm giảm bớt nguy hiểm của nạn cháy rừng khi cây  thông quá chằng chịt.

Theo bà Shannon Bond, giám đốc truyền thông về cháy rừng của công viên  Prince Albert thì  các cây thông là loại cây bắt lửa cháy nhanh nhất so với các loại cây khác.

Các toán cứu hỏa thường xuyên cắt bớt những cây thông trong mùa đông, và  việc cho du khách đến cắt những cây thông mang về là việc làm tiện lợi cho cả hai.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email