Du khách đến Canada sẽ không phải làm thủ tục ArriveCAN, không phải đeo khầu trang.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 26 tháng 9, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm nay 2022, du khách đến Canada sẽ không phải vào dùng ứng dụng ArriveCAN để cung cấp những tin tức cho cơ quan an ninh biên giới Canada, là họ đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Việc sử dụng ứng dụng ArriveCAN sẽ không còn bắt buộc nữa.
Chúng ta cũng biết vì cung cấp những tin tức về chủng ngừa covid,đã gây ra những tình trạng trì trệ ở các phi trường Canada, nhất là phi trường Pearson.
Nhiều hành khách đã bị trễ chuyến bay chuyển tiếp, khi họ phải ở lại điền vào những tin tức chủng ngừa. Cũng có nhiều người vì không gửi thông tin trước, cho nên khi đến phi trường thì họ bị cách ly.
Việc phải dùng ứng dụng ArriveCAN cũng khiến cho số du khách đến Canada sút giảm.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, hành khách đến Canada sẽ không phải:
– Vào ứng dụng ArriveCAN để điền vào những dữ kiện về chủng ngừa covid
-Không phải xuất trình chứng thư đã chủng ngừa
-Không phải thử nghiệm trước khi đến và trước khi đi
-Không bị cách ly cho dù có bị nhiễm covid
-Không phải đeo khẩu trang trên phi cơ hay trên xe lửa.
Theo lời ông Marco Mendicino thì việc hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch này là một tin vui lớn cho nền kinh tế.
Như thế số du khách đến Canada cũng như số những cư dân Canada đi du lịch trong những tháng sắp tới sẽ gia tăng và sẽ bớt những trì trệ tại các phi trường Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email