Du khách đến Hawaii phải chủng ngừa covid mũi bổ sung

Hạ Uy Di: Trong hôm thứ hai ngày 17 tháng giêng, chính quyền tiểu bang Hawaii đã công bố những điều kiện mà các du khách đến tiểu bang này phải có: những du khách đến Hawaii mà không muốn phải sống cách ly một thời gian, thì phải xuất trình chứng nhận là đã chủng ngừa mũi bổ sung.
Những điều kiện hiện nay trong chương trình “Safe Travels” của tiểu bang Hawaii đã thay đổi từ việc chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi lên đến chủng ngừa mũi bổ sung.
Cũng theo thông cáo này thì những ai đã chủng ngừa covid 2 mũi và đến du lịch ở Hawaii thì sẽ phải sống cách ly ở khách sạn trong vòng 5 ngày