Du khách đến Hoa Kỳ sẽ không cần phải thử nghiệm covid 19

Hoa Thịnh Đốn: Bắt đầu từ ngày chúa nhật 15 tháng 6, du khách ngoại quốc đến Hoa Kỳ, không cần phải thử nghiệm covid tại những quốc gia này, một ngày trước khi lên phi cơ như những luật lệ ấn định từ trước.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ nói là việc thử nghiệm covid trước khi đến Hoa Kỳ đã không còn cần thiết.
Tuy nhiên phát ngôn viên của trung tâm CDC đã nói là trong vòng 90 ngày sắp tới, cơ quan này sẽ kiểm lại những dữ kiện xảy ra và có thể buộc du khách phải thử nghiệm covid trở lại, nếu thấy là cần thiết.
Ông Roger Dow, chủ tịch hiệp hội du lịch Hoa Kỳ USTA đã nói là hủy bỏ việc thử nghiệm covid là một bước lớn trong việc phục hồi lại nền du lịch ở Hoa Kỳ: trong khi số khách du lịch trong nước Mỹ đã trở lại thời kỳ của tiền đại dịch, trong khi số du khách ngoại quốc đến Mỹ vẫn còn ít ỏi vì việc buộc các du khách này phải thử nghiệm covid.