Du khách từ Trung Quốc đến Canada phải thử nghiệm covid

Ottawa: Bắt đầu từ ngày thứ năm 5 tháng giêng, những du khách đến Canada từ các quốc gia Trung Quốc, Hồng Kông và Macao sẽ phải có giấy chứng nhận là họ không bị nhiễm covid, trước khi những du khách này đến Canada.
Biện pháp này áp dụng tạm thời trong 30 ngày, và chính quyền liên bang sẽ xem xét lại sau 30 ngày, xem có nên tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế này haykhông?
Hiện nay theo những tin tức loan báo, có đến 250 triệu người Trung Quốc đã bị nhiễm covid, sau khi chính quyền xứ này cho nới lỏng những biện pháp ngăn cấm trong những ngày qua, và đi từ tình trạng cực kỳ “zero covid” đến tình trạng nới lỏng cũng cựv kỳ là không còn kiểm soát xem số người bị nhiễm covid, cũng như cho phép những người nhiễm covid nhẹ được tiếp tục đi làm.
Những du khách đến Canada từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macao phải thử nghiệm covid trước trong vòng 2 ngày.
Hiện nay có nhiều quốc gia cũng buộc du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macao phải thử nghiệm covid trước khi đến các quốc gia này như Hoa Kỳ, Pháp…
Biện pháp ngăn cấm của Canada đã không được nhiều chuyên gia y tế tán đồng.
Bác sĩ Bowman, ở Hoa Kỳ nói là việc thử nghiệm covid không làm cho Hoa Kỳ an toàn hơn vì những loài vi rút covid mới đã hiện diện khắp nơi ở Hoa Kỳ, trước khi chính quyền đưa ra những biện pháp ngăn cấm này.
Bác sĩ Isaac Bogoch của trường đại học Toronto nói là vì chính sách không công bố trung thực những dữ kiện của chính quyền Trung Quốc, cho nên việc bắt cho thử nghiệm du khách Trung Quốc trước khi những người này đến Canada, cũng không giúp ích cho việc phòng ngừa

Xem thêm

Nhận báo giá qua email