Dư luận của quần chúng về việc ông Doug Ford đoạt chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến tỉnh bang Ontario.

Ottawa: Như tin tức báo chí loan báo hôm chúa nhật ngày 11 tháng 3, ông Doug Ford đã được bầu làm thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Ontario.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, số người ủng hộ bà thủ hiến Kathleen Wynne của đảng cầm quyền Tự Do ở tỉnh bang Ontario chỉ có 18 phần trăm, trong khi số người ủng hộ đảng PC, trước khi ông Doug Ford được bầu làm thủ lãnh, lại gia tăng.
Như thế triển vọng mà một đảng PC với thủ hiến Doug Ford ở tỉnh bang Ontario là chuyện có thể xảy ra sau cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang vào ngày 7 tháng 6 sắp đến.
Một cuộc thăm dò dân ý của đài truyền hình CBC ở thành phố Ottawa, thì dư luận nói chung là nửa vui và nửa buồn: cũng có người ủng hộ ông Doug Ford và cũng có người thất vọng khi biết tin ông Ford là thủ lãnh.
Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Ford có thể giúp đảng PC nắm quyền trở lại ở tỉnh bang Ontario?
Theo ông Laurent Carboneau, một cư dân trong thành phố thì ông Ford không có khả năng làm thủ hiến, không biế gì về những vấn đề đang xảy ra ở tỉnh bang Ontario. Ông ta phản đối việc đánh thuế ô nhiễm, carbon tax, nhưng ông ta không đưa ra những cách thức khác để làm giảm ô nhiễm môi trường.
Một cư dân khác là ông Chris Joxen lại ủng hộ ông Ford, vì những hứa hẹn thay đổi và tỉnh bang Ontario cần có những thay đổi sau một thời gian dưới sự lãnh đạo của đảng Tự Do.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email