Dự luật hợp thức hóa cần sa thông qua ở Hạ Viện.

Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ  hai ngày 27 tháng 11, dự luật hợp thức hóa cần sa đã được thông qua ở hạ viện, và dự luật C45 này sẽ được chuyển qua thượng viện.

Trong cuộc bỏ phiếu tại hạ viện, 200 dân biểu bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 82 người  bỏ phiếu chống.

Dư luật C45 cần sự ủng hộ của đa số thượng nghị sĩ, mà trong số này có nhiều thượng nghị sĩ độc lập, không thuộc hai đảng Bảo Thủ và Tự Do, sau khi thủ tướng Trudeau đã cho bổ nhiệm những thượng nghị sĩ không trực thuộc đảng Tự Do như những vị thủ tướng tiền nhiệm.

Trong cuộc bỏ phiếu ở hạ viện, bà  Jody Wilson Raybound, tổng trưởng tư pháp đã nói là dự luật  C45 là một cột mốc quan trọng trong dự tính của chính quyền là  thu hồi những lợi nhuận khỏi tay những tổ chức băng đảng, và  tránh cho việc cần sa vào tay trẻ em.

Trong cuộc đầu phiếu ở hạ viện về dự luật C45, đảng NDP đã ủng hộ đảng Tự Do của chính quyền liên bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email