Dự luật thâu nhận di dân mới của tổng thống Biden

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ năm ngày 18 tháng 2, các dân biểu đã đệ trình quốc hội dự luật di dân mới của tổng thống Joe Biden. Dự luật này sẽ được các nhà lập pháp thảo luận và biểu quyết trong những ngày sắp tới.
Dự luật này có tên là the US Citizenship Act of 2021 gồm cả những đường hướng được đặt ra, giúp cho khoảng 11 triệu người đang cư ngụ bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, có cơ hội trở thành công dân Mỹ.
Dự luật di dân này bao gồm việc thiết lập một chương trình cho 11 triệu người đang cư ngụ bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, có thể trở thành công dân Mỹ sau 8 năm nộp đơn.
Dự luật di dân mới cũng có những điêu khoản cho những di dân qua Mỹ làm nghề nông trại,được vào thường trú nhân. Ngoài ra còn có chương trình trợ giúp những trẻ em đến biên giới Mỹ một mình, the Deferred Action for Childhood Arrivals program, và việc thiết lập những hệ thống cao kỹ cho việc tuần tra biên giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email