Dự trù thiết lập thêm một trường đại học mới ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Brampton, Ontario: Trong phiên họp diễn ra trong hôm thứ sáu ngày 6 tháng chạp, các nghị viên của hội đồng thành phố Brampton đã thông qua một kiến nghị tìm cách thiết lập một trường đại học có tên là đại học Brampton.
Theo lời các nghị viên thì việc thiết lập này sẽ giúp ngăn chặn việc thành phố này mất đi những “chất xám” và sẽ biến thành phố này thành một trung tâm giáo dục thu hút thêm những sinh viên từ khắp nơi.
Mới đây chính quyền tỉnh bang Ontario đã hủy bỏ dự án 300 triệu dollars nhằm thiết lập chi nhánh của đại học Ryerson ở thành phố Brampton.
Theo nghị viên Rowena Santos thì thành phố Brampton, một trong những thành phố trong vùng đại thủ phủ Toronto với 600 ngàn dân, có khả năng để thiết lập một đại học với khoảng 30 ngàn sinh viên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email