Dùng đàn dê ăn cỏ, thay vì dùng máy cắt cỏ

Calgary: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 1 tháng 8, thì chính quyền thành phố Calgary đã cho mướn đàn dê trở lại trong năm nay.

Những năm trước đó chính quyền thành phố Calgary đã dùng dê thay vì thuê công ty cắt cỏ hay dùng các loại thuốc diệt cỏ dại ở các công viên trong thành phố.

Việc dùng dê ăn cỏ dại xem ra hữu hiệu, vừa đỡ tốn kém, vừa bảo vệ môi trường.

Theo các viên chức của thành phố Calgary thì một đàn dê 130 con được đem đến khu đồi dốc Mchugh Bluff trong vùng Sunnyside.

Theo ông Chris Manderson của cơ quan đặc trách công viên Calgary, Calgary Parks, thì cư dân trong thành phố đã vui mừng khi thấy đàn dê diệt cỏ trở lại.

Ông Manderson cũng nói là dùng dê diệt cỏ cũng có nhiều hiệu quả hơn là dê thích ăn cỏ dại hơn cỏ thường. Khi ăn cỏ chúng đi qua đi lại trên mặt đất như là việc cầy bừa và giúp cho cỏ và các loài hoa mọc dễ dàng trong năm tới.

Phân chúng thải ra cũng rất tốt cho việc trồng trọt, chỉ tội là hơi..nặng mùi!