Dựng lều trước công sở, đòi chính quyền cung cấp nhà cửa cho những người kém lợi tức.

Kitchener- Waterloo: Sau khi bị đuổi khỏi khu vực công viên Victoria trong những ngày đầu tuần, tổ chức của những người chống lại chuyện không nhà có tên là Tent City đã dựng lều ngay trong trụ sở vùng Kitchener- Waterloo tại thành phố Kitchener trong hôm thứ bảy ngày 28 tháng 7 vừa qua.
Tổ chức Tent City đòi hỏi chính quyền vùng Kitchener và Waterloo phải thiết lập thêm những khu nhà cửa cho những người có lợi tức thấp.
Phần lớn những người trong tổ chức Tent City cũng là những người không có nhà như bà Samatha Stoner.
Bà Stoner cho biết là bà đã ở trong danh sách xin cấp nhà của chính quyền trong hai năm qua, và vẫn còn phải chờ đợi.
Bà Stoner cũng nói là vì không có nhà, bà cùng nhiều người bạn khác vẫn phải sống ngoài đường .