Edmonton xem xét các quy định cho Airbnb, VRBO và HomeAway

Theo một phúc trình công bố hôm 8-8, thành phố Edmonton đang “thăm dò những cách thức để quản lý các dịch vụ cho thuê nhà ngắn ngày” đang bùng nổ gần đây trong thành phố, như là Airbnb, VRBO và HomeAway.

Theo phúc trình nói trên, Edmonton cụ thể sẽ xem xét vài đề nghị để nhằm quy định các dịch vụ này, bao gồm:

  1. yêu cầu chủ có nhà cho thuê đăng trên các website như website của Airbnb phải có một giấy phép kinh doanh (business licence, lệ phí cấp là $92).
  2. nhà cho thuê phải được Sở Y tế Alberta (Alberta Health Services) thanh tra xác nhận hợp tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn sức khỏe cho người thuê, và:
  3. chủ có nhà cho thuê phải cung cấp cho khách thuê nhà của mình những thông tin về các luật địa phương của Edmonton.

Cần biết, nếu như trong năm 2014 Edmonton chỉ có 44 căn nhà dân niêm yết lên để cho thuê thì bây giờ con số này đã là 2,400 căn. Ý định của Edmonton muốn quy định các dịch vụ cho thuê nhà ngắn ngày như thế là một phần của một khuynh hướng trên toàn Canada. Thí dụ, trong tháng 9-2018, thành phố Vancouver của B.C. đã áp dụng rồi giấy phép kinh doanh cho thuê nhà ngắn ngày. Các thành phố như Ottawa, Saskatoon và Calgary cũng đang thăm dò các luật địa phương để kiểm soát loại dịch vụ này.

Hội đồng thành phố Edmonton nói bàn luận vấn đề nói trên tại cuộc họp của mình trong ngày thứ Ba 20-8.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email