FBI treo giải thưởng 10 ngàn Mỹ kim cho những ai cung cấp tin tức tìm ra một người Mỹ gốc Việt mất tích từ năm 2005

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 11, sở cảnh sát liên bang Hoa Kỳ, FBI, vừa treo giải thưởng 10 ngàn Mỹ kim cho bất kỳ một ai cung cấp những tin tức, để kiếm ra ông John Bùi Trần.
Ông John Bùi Trần sinh tại Saigon và cư ngụ ở tiểu bang Massachusetts.
Lần cuối mà người ta nhìn thấy ông Trần cách đây 16 năm.
Ông Trần ở tuổi 28 vào năm 2005, và ông theo học bán thời gian ở trường cao đẳng Quincy về ngành liberal arts.
Người ta nhìn thấy ông Trần lần cuối vào ngày 2 tháng 4 năm 2005 khi ông tham dự một buổi party ở đường Mitchell Street trong thành phố Randolph, tiểu bang Massachusetts.
The ông Joseph Bonavolonta, điệp vụ FBI của khu vực Boston đã nói là gia đình ông Trần được quyền tìm biết về những gì xảy ra cho người thân của họ và ông Bonavolonta cũng nghĩ là chắc có những người trong cộng đồng có những chi tiết vế sự mất tích của ông Trần.

Tin tức khác...