Fulton County nhận được ngân khoản 3 triệu Mỹ-kim để phòng chống HIV

Với thống kê cho thấy cứ 55 người dân trong vùng đô thị Atlanta thì có 1 người có thể bị lây nhiễm HIV, các giới chức của tỉnh hạt Fulton County cho rằng ngân khoản tài trợ 3 triệu Mỹ-kim mới được cấp phát từ chính phủ liên bang sẽ giúp cho chương trình phòng chống dịch bệnh này sẽ làm việc hữu hiệu hơn. Và họ sẽ chú trọng nỗ lực vào những vùng được xem như là có mật độ cao nhất của những người bị nhiễm dịch bệnh. Theo lời của ông Jeff Cheek, Giám đốc Văn Phòng Loại Trừ HIV, có đến hơn 50% tổng số người bị nhiễm HIV đều đến từ 57 tỉnh hạt trên toàn nước Mỹ, và trong số đó có 4 tỉnh hạt nằm trong vùng đô thị Atlanta.

Các giới chức chính quyền tại Fulton County ước lượng có khoảng 20,000 người cư dân bị nhiễm HIV trong vùng đô thị Atlanta đang được sự trợ giúp của chính quyền tỉnh hạt. Ngoài ra còn có khoảng 20,000 cư dân khác cũng đang cần được sự trợ giúp.

Mặc dù ngân khoản trợ giúp này được gửi thẳng cho Fulton County, nhưng quỹ trợ giúp này sẽ được dùng để phục vụ cho tất cả những khu vực nào hiện đang có tỉ lệ cao nhất về số người bị nhiễm dịch bệnh, kể cả những tỉnh hạt lân cận như Cobb, DeKalb và Gwinnett. Ngân khoản trợ giúp cho vùng đô thị Atlanta được xem như là đứng hạng ba trên toàn quốc, chỉ thua sau hai thành phố New York City và Los Angeles. Tất cả các cơ quan chính quyền địa phương đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến HIV có thể liên lạc với Văn Phòng Loại Trừ HIV của Fulton County để biết những phương cách sử dụng hữu hiệu quỹ trợ giúp này.

HIV là siêu vi khuẩn có thể dẫn đến chứng bệnh AIDS hoặc còn gọi là SIDA.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email