Gà tây khan hiếm và giá cả tăng lên đến đỉnh trong mùa Lễ năm nay 2021

Toronto: Theo hiệp hội các nông gia Canada thì trong mùa Giáng Sinh năm nay, số gà tây cung ứng cho thị trường đã ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua.
Cũng vì số lượng gà tây cung cấp cho thị trường không nhiều, khiến giá bán những con gà tây trong mùa Lễ năm nay đã gia tăng vượt mức.
Thêm nữa trận lụt lớn vừa diễn ra ở tỉnh bang British Columbia cũng làm hàng chục ngàn con gà tây trong các nông trại bị chết lụt.
Những trận hạn hán xảy ra trong mùa hè năm ngoái 2020 làm mất mùa và khiến chi phí nuôi gà tây gia tăng.
Theo nhận định của hiệp hội nông gia Canada thì sẽ không đủ gà tây cung cấp cho người tiêu thụ trong năm nay.

Tin tức khác...