Gần 1 ngàn người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 4 tháng 9, thì số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ sáu trước đó lên đến gần 1 ngàn người.
Trong hôm thứ sáu 3 tháng 9, có 944 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và đây là con số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario, trong 1 ngày, cao nhất kể từ ngày 30 tháng 5 cho đến nay.
Trong ngày thứ năm trước đó có 805 người nhiễm covid và trong ngày thứ tư có 865 người.
Trong số 944 người nhiễm covid trong ngày thứ sáu ở tỉnh bang Ontario, có 651 người chưa chủng ngừa.
Tại thành phố Toronto có 181 người nhiễm covid trong ngày thứ sáu, 118 người trong vùng Peel và 112 người trong vùng York.
Có thêm 7 người chết vì covid trong ngày thứ sáu ở tỉnh bang Ontario.
Làn sóng đại dịch thứ 4 vẫn tiếp tục hoành hoành ở Canada. Tại tỉnh bang Alberta, thủ hiến Jason Kenney đã buộc cư dân phải đeo khẩu trang trở lại khi đi làm hay đến những nơi hội họp trong nhà.
Theo bà bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang thì nếu Canada không tiếp tục duy trì những biện pháp phòng ngừa và gia tăng số người chủng ngừa, thì số người nhiễm covid trong 1 ngày ở Canada trong tháng 10 sắp đến, có thể lên đến 15 ngàn người.

Tin tức khác...