Gần 100 ngàn cư dân tỉnh bang Nova Scotia không có bác sĩ gia đình

Halifax: Một trong những trở ngại chính cho những người Canadians và nhất là cho những di dân mới đến định cư, là có bác sĩ gia đình.
Canada hiện đang thiếu hụt trầm trọng những y tá và những bác sĩ đủ ngành, nhất là các bác sĩ gia đình.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 13 tháng 7, hiện nay có gần 100 ngàn cư dân ở tỉnh bang Nova Scotia đang ở trong danh sách chờ có bác sĩ gia đình.
Số cư dân tỉnh bang Nova Scotia không có bác sĩ gia đình ngày 1 gia tăng: vào năm 2018 chỉ có 50 ngàn cư dân không có bác sĩ gia đình và trong vòng 4 năm, con số cư dân không có bác sĩ gia đình đã gia tăng gấp đôi.
Theo bản công bố của chính quyền tỉnh bang Nova Scotia, thì ngoài số di dân và những người tỵ nạn đến tỉnh bang này gia tăng, còn có những người đã có bác sĩ gia đình nhưng các bác sĩ này về hưu, hay di chuyển sang mở phòng mạch ở một tỉnh bang khác.
Chính quyền tỉnh bang Nova Scotia cho biết là hiện có những chiến dịch tìm mướn thêm các bác sĩ gia đình ở ngoại quốc, nhất là từ nước Anh, nơi mà lợi nhuận của các bác sĩ không cao như là lợi nhuận của các bác sĩ ở Canada.
Theo bà Heather Thompson, bộ trưởng y tế tỉnh bang Nova Scotia thì trong vòng 1 năm từ tháng 4 năm 2021 cho đến cuối tháng 3 năm nay 2022, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia đã mướn thêm được 163 bác sĩ, trong khi có 68 bác sĩ đang làm việc về hưu hay di chuyển sang một tỉnh bang khác.

Nhận báo giá qua email