Gần 15 ngàn sinh viên Việt Nam du học ở Canada.

Ottawa: Trong năm 2017, số sinh viên Việt Nam du học ở Canada gần 15 ngàn người, gia tăng 89 phần trăm so với số sinh viên du học năm trước đó, và gấp ba lần con số sinh viên Việt Nam du học trong năm 2015.
Số sinh viên Việt Nam du học gia tăng cao nhất so với những sinh viên du học đến Canada từ các quốc gia khác.
Tuy nhiên nếu tính tổng số lượng sinh viên Việt Nam ở Canada, thì chỉ tương đương với 3 phần trăm tổng số sinh viên ngoại quốc.
Trung quốc đứng đầu với 28 phần trăm tổng số sinh viên hay 140 ngàn sinh viên. Ấn Độ đứng hàng thứ nhì với 125 ngàn sinh viên, Nam Hàn đứng hàng thứ ba với 25 ngàn sinh viên, Pháp và Hoa Kỳ đứng hàng thứ tư với 20 ngàn sinh viên. Việt Nam đứng hàng thứ 6 với 15 ngàn sinh viên.
Cũng theo những tin tức thông báo thì trong năm 2017 có 130 ngàn sinh viên VN du học ở khắp nơi trên thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email