Gần 3 triệu người Mỹ được chủng ngừa covid trong một ngày

Hoa Thịnh Đốn: Trong những ngày cuối tuần 6 và 7 tháng 3, các cơ quan y tế Hoa Kỳ đã chủng ngừa cho tổng cộng 5.3 triệu người.
Trong ngày thứ bảy có 2.9 triệu người Mỹ được chủng ngừa covid, và 2.4 triệu người được chủng ngừa trong ngày chúa nhật 7 tháng 3.
Chính quyền nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã bắt đầu cho mở cửa lại nền kinh tế, hủy bỏ lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang, trong khi số cư dân trong tiểu bang được chủng ngừa covid gia tăng, giúp cho những hy vọng là cuộc chiến chống covid đang đến hồi kết thúc.
Tổng thống Joe Biden cũng nói là Hoa Kỳ có số lượng thuốc chủng ngừa cho toàn cư dân vào tháng 5, hai tháng trước những dự tính.
Tuy nhiên theo bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc viện dịch tể và truyền nhiễm Hoa Kỳ, thì tuy có những tiến triển trong việc ngăn ngừa bệnh dịch, nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.
Hoa Kỳ đã chuẩn y 3 loại thuốc chủng ngừa covid là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson , trong khi Canada chuẩn y cả ba loại thuốc chủng vừa kể và cộng thêm thuốc chủng của công ty AstraZeneca.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email