Gần 300 ngàn người Mỹ chết vì covid!!

Gần 300 ngàn người Mỹ chết vì covid
và số người chết sẽ còn gia tăng cao hơn nữa!
Chuyện khủng khiếp mà không ai ngờ, mà cho đến bây giờ vẫn có những người Mỹ, kể cả những người lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn xem như là một trò đùa!!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email