Gần một phần ba xe đạp gặp nạn ở thành phố Toronto là vì vướng đường rầy xe điện.

Tin tức khác...