Giá bán phi trường Abbotsford chỉ có 10 dollars vào 22 năm trước.

Abbotsford, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 3, thì trong năm 2018, số hành khách sử dụng phi trường quốc tế Abbotsford YXX ở tỉnh bang British Columbia lên đến 840 ngàn người, một con số hành khách kỷ lục, và đã thu được 3.8 triệu dollars lợi nhuận.
Theo ông thị trưởng thành phố Henry Braun thì phi trường YXX tiếp tục phát triển cho tương lai, với việc nối dài thêm đường bay mới cho các phi cơ cỡ lớn có thể đáp xuống trong tương lai.
Theo ông thị trưởng Braun thì phi trường YXX được thiết lập từ thời Thế Chiến thứ Hai, và là một phi trường nhỏ, chỉ nhằm làm nơi để huấn luyện những phi công.
Khoảng 22 năm trước, phi trường bị lỗ lã quá nhiều và chính quyền liên bang muốn cho đóng cửa phi trường này.
Cũng theo lời ông thị trưởng Braun thì những thị trưởng thành phố trong thời bấy giờ là các ông George Ferguson và Dave Kendall đã bằng lòng mua lại phi trường với giá 10 dollars, với điều kiện là phi trường sẽ được tiếp tục hoạt động.
Những nỗ lực cũa chính quyền thị chính thành phố Abbotsford đã giúp chính quyền thành phố kiếm thêm lợi nhuận