Giá dầu thô gia tăng, trị giá đồng Gia kim giảm sẽ giúp cho nhiều tỉnh bang cân bằng ngân sách.

Edmonton, Alberta: Theo nhận định của ông Robert Kavcic, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng Montreal thì với giá dầu thô gia tăng lên trên mức 70 Mỹ kim một thùng và với trị giá của đồng Gia kim sút giảm so với đồng Mỹ kim, sẽ giúp các tỉnh bang có những nguồn dầu khí, có thêm lợi nhuận và giúp các tỉnh bang này cân bằng ngân sách.
Các tỉnh bang có lợi nhuận gia tăng là tỉnh bang Alberta, Saskatchewan và Newfoundland.
Tưởng cũng nên nói thêm giá dầu thô đã lên đến mức trên 100 Mỹ kim một thùng vào năm 2016 và sau đó sút giảm đến mức 20 Mỹ kim và đã khiến các công ty dầu ở các tỉnh bang miền tây Canada, cho nghỉ việc hàng chục ngàn nhân viên.
Giá dầu thô gia tăng vì sự tiến triển của nền kinh tế Mỹ, và những sút giảm trong việc khai thác dầu ở Venezuela cũng như ở Ba Tư.
Khi soạn thảo ngân sách cho tài khóa năm nay, chính quyền tỉnh bang Alberta đã dựa vào giá dầu ở mức 59 Mỹ kim một thùng, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan dựa vào giá dầu 58 Mỹ kim và chính quyền tỉnh bang Newfoundland ước lượng giá dầu ở mức 63 Mỹ kim một thùng.
Theo ước tính của kinh tế gia Kavcic thì nếu giá dầu thô gia tăng thêm 1 Mỹ kim một thùng, chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ thu thêm 265 triệu dollars, và sẽ làm giảm số thâm thủng trong ngân sách tỉnh bang này.