Giá mướn các căn condo giảm khi số lượng condo cho mướn gia tăng gấp đôi.

Toronto: Trong thời đại dịch giá nhà bán nhất là những nhà độc lập, town house.. gia tăng thì giá mướn các căn condo ở vùng thủ phủ Toronto lại sút giảm.
Lý do của sự sút giảm giá mướn các căn condo ở vùng thủ phủ Toronto là vì trong ba tháng vừa qua , số căn condo cho mướn ở vùng thủ phủ gia tăng vì số condo mới được xây cất hàng loạt, cộng thêm việc rất nhiều người có thể làm việc tại gia trong thời đại dịch, không cần mua nhà gần chỗ làm. Chính vì thế mà giá những căn nhà độc lập, bán độc lập hay townhouse gia tăng, trong khi giá các căn condo ở trong thành phố lại sút giảm.
Số các căn condo đăng bản cho mướn ở thành phố Toronto đã gia tăng 114 phần trăm trong mùa hè vừa qua, đã khiến giá mướn các căn condo sút giảm: trong 3 tháng qua có đến 34,971 căn condo cho mướn trong khi chỉ có 14,036 xin mướn.
Giá mướn 1 căn condo một phòng ngủ ở thành phố Toronto trong mùa hè năm nay 2020 là $2,012 một tháng so với giá $2,262 một tháng trong mùa hè năm ngoái 2019.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email