Giá mướn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto lên đến 3 ngàn dollars một tháng

Toronto: Với giá nhà bán tăng quá cao và với mức lãi suất nợ nhà cũng gia tăng, khiến cho số người có thể mua được nhà sút giảm, phải đi mướn nhà, và cũng làm cho giá mướn nhà gia tăng ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Theo bản tường trình của công ty tham vấn về địa ốc Urbanation vừa phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 21 tháng 4, thì giá mướn trung bình một căn chúng cư ở vùng đại thủ phủ Toronto lên đến $3,002 một tháng trong 3 tháng đầu năm nay 2023: giá mướn nhà ở vùng đại thủ phủ gia tăng 13.8 phần trăm.
Giá mướn những căn chúng cư “bachelor” chỉ có 1 phòng ở vùng đại thủ phủ Toronto là $2,124 một tháng, trong khi giá mướn những căn chúng cư 2 phòng ngủ lên đến $3,125 một tháng.
Theo ông Shaun Hilderbrand, chủ tịch công ty Ubanation thì giá mướn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng vì số lượng di dân và những người tỵ nạn đến vùng này gia tăng, số người mua nhà giảm và có nhiều công ăn việc làm.
Tỷ lệ nhà mướn chưa có người ở trong vùng đại thủ phủ Toronto trong ba tháng đầu năm nay đã xuống còn ở mức 1.8 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email