Giá mướn trung bình một căn chúng cư hai phòng ngủ ở Canada.

Ottawa: Theo bản tường trình thường niên của cơ  quan liên bang đặc trách về  nhà cửa và nợ nhà (CMHC) phổ biến hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, thì giá mướn trung bình một căn chúng cư 2 phòng ngủ ở Canada trong năm nay ở mức $989 một tháng, gia tăng 2.7 phần trăm so với giá mướn  nhà trong năm ngoái.

Những nơi có giá mướn nhà gia tăng cao nhất Canada là  giá mướn nhà ở thành phố  Kelowna, tỉnh bang B.C. gia tăng 8.6 phần trăm, giá mướn nhà ở thành phố Victoria cũng ở trong tỉnh bang B.C. gia tăng 8.1 phần trăm, và giá mướn nhà gia tăng 6.2 phần trăm ở thành phố Vancouver.

Tại tỉnh bang Ontario, giá nhà gia tăng 5.9 phần trăm ở thành phố  Belleville, gia tăng 5.2 phần trăm ở thành phố Oshawa, 5.1 phần trăm ở thành phố Hamilton, 4.6 phần trăm ở thành phố Barrie và 4.2 phần trăm ở thành phố Toronto.

Trong khi đó giá mướn nhà ở các tỉnh bang miền đồng cỏ lại sút giảm, như giá mướn nhà ở thành phố  Saskatoon giảm 1.3 phần trăm, giá mướn nhà ở thành phố Calgary giảm 1 phần trăm.

Những thành phố có giá mướn nhà thấp nhất là  các thành phố ở tỉnh bang Quebec: giá mướn một căn chúng cư hai phòng ngủ ở thành phố Trois Rivieres là $594, $605 ở thành phố   Saguenay và  $631 ở thành  phố Sherbrooke.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email