Gía nhà bán ở vùng thủ phủ Toronto tiếp tục tăng cao

Toronto: Những kỷ lục về giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto vẫn tiếp tục leo thang, mà không có triệu chứng sút giảm trong những ngày sắp tới.

Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto(TREB), thì số nhà bán được ở thành phố trong tháng hai năm nay, đã gia tăng 21 phần trăm trong vòng 1 năm.

Gía trung bình một căn nhà ở thành phố Toronto gia tăng 15 phần trăm trong 1 năm, và ở mức $685,278.

Theo bản thống kê của hiệp hội địa ốc thành phố Toronto thì giá nhà trung bình ở vùng có số điện thoại bắt đầu là 416.. ở mức 1.2 triệu dollars, nhữn khu vực ở ngoại ô có số điện thoại bắt đầu bằng số 905.., có giá nhà trung bình là $816,705.

Gía nhà gia tăng cho dù có những giới hạn mới về việc mượn tiền mua nhà cho những nhà có giá trên 500 ngàn dollars.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia địa ốc, thì giá nhà còn gia tăng thêm trong tương lai, vì sự chênh lệch của mức cung cầu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email