Gía nhà gia tăng 11 phần trăm trong vòng 1 năm

Ottawa: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 15 tháng 7, thì giá một căn nhà trung bình ở Canada đã lên đến $503,301: gia tăng 11.2 phần trăm trong vòng 1 năm.

Theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì giá nhà đã gia tăng ở mức độ nhanh nhất trong 1 năm, kể từ năm 2006 cho đến nay.

Tuy nhiên nếu không kể hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver, thì giá nhà trung bình ở Canada chỉ ở mức $374,760 một căn hay gia tăng 8.4 phần trăm trong vòng 1 năm.

Gía nhà không những gia tăng ở hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver mà còn gia tăng ở nhiều thành phố khác trên toàn Canada.

Theo kinh tế gia Doug Porter của ngân hàng Montreal thì giá nhà có thể sút giảm ở Canada, một khi mức lãi suất nợ nhà gia tăng trong tương lai?

Nhận báo giá qua email