Giá nhà gia tăng 26.6 phần trăm ở Canada trong năm 2021

Toronto: Năm 2021 là một năm hết sức tốt đẹp cho những chuyên gia địa ốc ở Canada với số nhà bán được gia tăng cũng như giá nhà ở nhiều thành phố đã lên đến những mức kỷ lục.
Trong năm 2021, có thêm 21 kỷ lục mới cho nền kỹ nghệ địa ốc Canada.
Vì mức lãi suất nợ nhà thấp kỷ lục, vì nhiều người bị tử thủ tại gia, không chi tiêu nhiều cho các chi phí khác, vì chính quyền bõ tiền tài trợ cho nên có nhiều người đã có khả năn mua nhà hơn.
Nhà bán chạy như tôm tươi và giá tăng dài dài trong khi số nhà được đăng bản bán ở mức thấp nhất từ trước đến nay.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì giá nhà trên toàn quốc gia tăng 26.6 phần trăm trong vòng 1 năm qua. Riêng ở vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm thành phố Toronto và các thành phố lân cận, thì giá nhà đã gia tăng trên 30 phần trăm trong năm 2021.
Theo công ty Royal LePage thì giá trung bình 1 căn nhà ở Canada hiện ở mức $779,000.
Ông Phil Soper, chủ tịch điều hành của công ty địa ốc Royal LePage tiên đoán là nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada cũng như giá nhà bán sẽ còn tiếp tục gia tăng trong năm nay 2022 ở Canada.