Giá nhà gia tăng ở Canada

Toronto: Theo bản tường trình của hiệp hội những nhà địa ốc Canada vừa phổ biến trong hôm thứ hai ngày 15 tháng giêng, thì giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng chạp năm 2017, đã lên đến mức $496,500 hay gia tăng 5.7 phần trăm trong vòng 1 năm.
Tuy nhiên cũng theo nhận định của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì giá nhà trung bình này có thể không chính xác vì ảnh hưởng của giá nhà ở các vùng thủ phủ Toronto và Vancouver.
Trong khi giá nhà không gia tăng cao, nhưng số nhà bán được ở Canada lại gia tăng trong tháng chạp năm 2017 và đây là lần gia tăng liên tiếp thứ 5 trong vòng 5 tháng cuối năm 2017.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email