Giá nhà gia tăng trên 20 phần trăm trong năm 2020 ở Vancouver và Toronto.

Toronto: Mùa đại dịch gây nguy hại cho nền kinh tế khiến hàng triệu người bị mất việc, nhưng nhiều ngành kỹ nghệ lại phát triển mạnh mẽ, mạnh mẽ còn hơn thời kỳ bình thường.
Một trong những ngành kỹ nghệ phát triển mạnh là ngành kỹ nghệ địa ốc.
Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Canada, thì số lượng nhà bán được trong tháng chạp năm ngoái 2020 đã gia tăng 47 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng chạp một năm trước 2019.
Giá trung bình 1 căn nhà ở Canada trong năm 2020 đã gia tăng 17.1 phần trăm và ở mức $607,280.
Hai nơi có giá nhà gia tăng trên 20 phần trăm trong năm ngoái là vùng đại thủ phủ Toronto và vùng đại thủ phủ Vancouver.
Những vùng có giá nhà tăng trên 30 phần trăm là vùng Belleville, Simcoe, Ingersoll và Woodstock ở tỉnh bang Ontario.
Nhưng cũng có những nơi có giá nhà không gia tăng nhiều như giá nhà ở thành phố Calgary chỉ gia tăng 1.5 phần trăm trong năm ngoái và giá nhà ở thành phố Edmonton chỉ gia tăng 2.7 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email