Giá nhà gia tăng

Theo bản chỉ số về giá nhà cửa tại Hoa Kỳ, the S&P Core Logic Case Shiller U.S. National Home Price Index, phổ biến hôm 27 tháng 11 thì giá nhà ở Mỹ đã gia tăng 3.1 phần trăm trong tháng 8, và 3.2 phần trăm trong tháng 9.
Trong số 20 thành phố lớn, giá nhà gia tăng cao đến mức từ 4.5 phần trăm cho đến 6 phần trăm ở các thành phố Phoenix, Charlotte, North Carolina, Tampa và Florida.
Chỉ có một thành phố duy nhất trong số 20 thành phố lớn có giá nhà sút giảm là thành phố San Francisco với giá nhà sút giảm 0.7 phần trăm.
Giá nhà gia tăng vì mức lãi suất nợ nhà giảm, khiến cho có nhiều người có khả năng mua nhà với giá cao: mức lãi suất của loại nợ nhà 30 năm cố định hiện nay từ 3.6 phần trăm cho đến 4 phần trăm, và số nhà mới xây cất không đủ cho nhu cầu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email