Giá nhà không gia tăng nhiều ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 3 tháng 4, ông Garry Bhauta, chủ tịch của hội đồng những nhà địa ốc thành phố Toronto (TREB) đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang phải nới lỏng những khắt khe cho những người muốn mượn nợ nhà.
Cũng theo ông Bhauta thì vì những khắt khe này, số người có thể mượn nợ mua nhà giảm và khiến số nhà bán được trong vùng thủ phủ cũng sút giảm.
Trong tháng 3 vừa qua, có 7,187 căn nhà bán được, suýt soát như số nhà bán được trong tháng 3 năm ngoái.
Giá nhà trung bình trong tháng 3 ở mức $788,335, gia tăng 0.5 phần trăm so với giá nhà trung bình của một năm trước.
Theo ông Jason Mercer, phân tích gia tài chánh của hội đồng các nhà địa ốc ở thành phố Toronto thì nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Toronto đã không tiến triển, cho dù giá đề bán đã hạ và số nhà được đăng bảng bán cũng giảm.