Giá nhà ở Calgary đang giảm

Những số liệu thống kê vừa được sở địa ốc Calgary công bố trong tuần trước cho thấy rằng giá nhà trong thành phố này đang giảm.
Cụ thể, một căn nhà “single-family” trung bình ở Calgary hiện tại có giá chỉ $455,000, giảm so với $475,000 trong năm ngoái (giảm $20,000), trong khi một căn condo dân cư trung bình có giá $245,000, giảm so với $255,000 cũng trong năm ngoái (giảm được $10,000). Tổng giá trị định giá giá trị nhà ở Calgary năm ngoái bị giảm $5 tỷ, chủ yếu là do giá trị nhà dân cư giảm. Sự sụt giảm lớn nhất là cho những căn nhà cao cấp. Tuy nhiên, bước vào năm 2020, 96% các gia chủ vẫn sẽ đóng thuế thổ trạch trong phạm vi +/-10% mức thuế của năm ngoái.
Trái lại, giá trị địa ốc phi dân cư (non-residential properties) năm nay lại tăng 2%. Địa ốc phi dân cư ở đây chủ yếu là những văn phòng trong các cao ốc văn phòng, các cơ sở kỹ nghệ – thí dụ: nhà kho, và các địa điểm dùng để kinh doanh bán lẻ, trong đó giá trị nhà văn phòng, vốn đã giảm hồi năm ngoái, năm nay lại tăng 1%. Tuy nhiên, cũng thế, bước vào năm 2020, thuế mà 78% những căn nhà dùng làm văn phòng, các cơ sở kỹ nghệ, nhà kho, các địa điểm bán lẻ như thế phải đóng vẫn sẽ ở trong phạm vi +/-10% mức thuế của năm ngoái.
Cần biết, các thông báo đánh giá giá trị nhà hiện đã được gửi cho các gia chủ (gia chủ cũng có thể xem các đánh giá này online). Các gia chủ nên kiểm tra những đánh giá giá trị nhà của mình nhằm bảo đảm tính chính xác.
Ai có câu hỏi gì xin liên lạc trực tiếp với chuyên viên đánh giá theo số điện thoại 403-268-2888. Lưu ý: ngày cuối cùng nộp đơn khiếu nại lên ủy ban đánh giá là ngày 10 tháng 3.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email