Giá nhà ở Canada có thể giảm 10 phần trăm

Toronto:Theo bản tường trình của tổ chức tham vấn kinh tế the Capital Economics phổ biến trong hôm thứ hai ngày 9 tháng 5, thì giá nhà ở Canada có thể giảm 10 phần trăm trong năm nay.
Theo ông Stephen Brown, kinh tế gia thâm niên của tổ chức the Capital Economics thì khi mức lãi suất nợ nhà gia tăng, giá nhà sẽ sút giảm và câu hỏi đặt ra là giá nhà sẽ sút giảm đến cỡ nào?
Các dữ kiện về nhà cửa trong tháng 4 cho thấy là số lượng nhà bán được đã sút giảm ở nhiều thành phố ở Canada như Toronto, Vancouver, Montreal..
Cũng theo kinh tế gia Brown thì trên một nửa những người mượn tiền nợ mua nhà ở Canada, đã dùng loại nợ nhà cố định 5 năm.
Kinh tế gia Brown cũng tiên đoán là số lượng nhà bán được ở Canada trong những tháng sắp tới có thể giảm 50 phần trăm so với số lượng nhà bán được kỷ lục trong năm 2019.
Ông cũng tiên đoán là giá nhà sẽ giảm khoảng 10 phần trăm trong năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email