Giá nhà ở Canada có thể sút giảm 20 phần trăm?

Toronto: Trong vòng 3 tháng đầu năm nay 2022, giá nhà đã lên cao vùn vụt ở Canada và nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Toronto.
Người ta tranh nhau mua nhà và thường phải trả giá cao hơn giá chủ nhân muốn bán: có người phải trả giá cao hơn giá đề bảng nửa triệu dollars mới mua được nhà.
Nhưng nền kỹ nghệ địa ốc Canada nóng nhanh và cũng nguội với tốc độ không thua kém.
Mới trong tháng 2 là thời buổi của kẻ bán nhà thì trong vòng hơn hai tháng sau, thì lại là thời vàng son của kẻ mua nhà.
Mức lãi suất nợ nhà đã gia tăng nhiều lần trong những tuần qua và đã khiến số nhà bán được sút giảm.
Theo nhận xét của ông Robert Kavcic, kinh tế gia thâm niên của Bank of Montreal thì nhu cầu nóng của nền kỹ nghệ nhà cửa ở Canada đã nguội hẳn và kinh tế gia Kavcic tiên đoán là giá nhà ở Canada có thể sút giảm 20 phần trăm, so với giá cao kỷ lục đã đạt được trong tháng 2 vừa qua.
Trong tháng tư vừa qua, số lượng nhà bán được trên toàn Canada sút giảm 12.6 phần trăm.
Nhiều người đã mua hàng loạt những căn condos trong những tháng trước với hy vọng sẽ bán nhanh để kiếm lợi. Với mức lãi suất gia tăng, nhiều người không có khả năng mua nhà và những người đã mua hàng loạt các căn condos , sẽ có thể phải bán những căn condos này với giá thấp, để có tiền trả nợ?
Mức lãi suất căn bản ở Canada đã từ 0.25 phần trăm lên đến 1 phần trăm, mà nhiều chuyên gia tài chánh còn tiên đoán là mức lãi suất căn bản sẽ gia tăng lên đến 3 phần trăm trong năm tới: mức lãi suất căn bản gia tăng sẽ kéo theo mức gia tăng của lãi suất nợ nhà.