Gía nhà ở Canada gia tăng trong tháng đầu năm 2018.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 14 tháng hai, chỉ số về giá nhà ở Canada, the Teranet National Bank composite house price index, đã gia tăng 0.3 phần trăm trong tháng chạp năm ngoái 2017, và gia tăng 8.7 phần trăm trong tháng giêng năm nay.
Nếu tính theo từng thành phố thì giá nhà chỉ gia tăng ở 4 thành phố trong số 11 thành phố lớn, được theo dõi về giá nhà cửa.
Trong số 4 thành phố này có thành phố Toronto: giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng 0.2 phần trăm trong tháng chạp năm 2017, và đây lần gia tăng đầu tiên về giá nhà ở thành phố Toronto trong vòng 6 tháng.
Nhiều chuyên gia tài chánh đã nghĩ là sau một thời gian chậm bước, giá nhà ở Canada và nhất là ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng trở lại?
Ba thành phố có giá nhà gia tăng , ngoài thành phố Toronto là các thành phố Vancouver, Victoria và Montreal.
Chỉ số giá nhà gia tăng cao nhất ở thành phố Vancouver: gia tăng 1.2 phần trăm trong tháng chạp năm 2017.
Muốn mua một căn condos ở thành phố Vancouver với giá 500 ngàn dollars, thì người ta sẽ chẳng tìm ra.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email