Giá nhà ở Canada sẽ sút giảm 19 phần trăm?

Toronto: Một bản tường trình của ngân hàng TD vừa phổ biến cho thấy sự suy giảm trong ngành kỹ nghệ địa ốc Canada trong năm nay 2022.
Bản tường trình của TD Economics đã cắt giãm những tiên đoán về nhà cửa ở Canada mà ngân hàng này đã công bố vào tháng 3 vừa qua.
Theo bản tiên đoán này:
-những hoạt động trong ngành kỹ nghệ địa ốc Canada sẽ sút giảm 33 phần trăm trong 2 năm 2022-2023.
-Số lượng nhà bán được sút giảm 22 phần trăm trong năm 2022.
-Giá nhà ở Canada sẽ giảm 19 phần trăm trong vòng 2 năm 2022-2023.
-Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ gia tăng lên đến 3.25 phần trăm vào cuối năm nay 2022. Mức lãi suất căn bản hiện nay là 1.5 phần trăm và ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0,75 phần trăm và ở mức 2.25 phần trăm, theo như những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh?
-Hai tỉnh bang có giá nhà và số lượng nhà bán được sút giảm nhiều nhất trong thời gian 2022-2023 là tỉnh bang Ontario và British Columbia.
-Giá nhà ở tỉnh bang Quebec gia tăng chút đỉnh, trong khi số lượng nhà bán được gia tăng ở tỉnh bang Alberta.
-Những nơi mà người ta có thể mua nhà được, với giá cả không quá cao là các tỉnh bang ở vùng Đại Tây Dương như Newfoundland, News Brunswick..
Một bản tường trình khác của công ty Desjardins tiên đoán là giá nhà trung bình ỏ Canada sẽ sút giảm xuống 15 phần trăm vào cuối năm 2023 và ở mức $675,000. Giá nhà trung bình ở Canada đã lên cao đến mức kỷ lục vào tháng 2 năm nay 2022 và ở mức $790,000.
Giá nhà trung bình ở Canada vào năm 2019 chỉ có $530,000.

Nhận báo giá qua email