Giá nhà ở Canada sẽ sút giảm 3.3 phần trăm trong năm tới 2023?

Toronto:Một bản tiên đoán giá nhà ở Canada trong năm tới 2023 vừa được công bố hôm thứ ba ngày 29 tháng 11.
Bản tường trình của công ty địa ốc Re/Max tiên đoán là giá nhà trung bình ở Canada sẽ giảm 3.3 phần trăm.
Cũng theo bản tiên đoán này thì những vùng có giá nhà lên cao nhiều nhất trong những tháng qua, sẽ là những khu vực có giá nhà giảm nhiều nhất trong năm 2023.
Sau đây là bản tiên đoán chi tiết của công ty địa ốc Re/Max:
-Giá nhà ở 60 phần trăm các thành phố ở Canada có giá nhà không thay đổi nhiều trong năm 2023.
– Giá nhà sút giảm 10 phần trăm trong năm 2023 ở các thành phố Kelowna, Nanaimo, Durham (Ontario)
-Giá nhà sút giảm 15 phần trăm ở thành phố Barrie
-Tại vùng đại thủ phủ Toronto, giá nhà sút giảm 11.8 phần trăm, trong khi giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver sút giảm 5 phần trăm.
-Giá nhà gia tăng 7 phần trăm trong năm 2023 tại thành phố Calgary, gia tăng 3 phần trăm ở thành phố Edmonton và 8 phần trăm ở thành phố Halifax.
.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email