Giá nhà ở Canada sút giảm lần đầu kể từ năm 2009.

Toronto: Kể từ năm 2009, khi có cuộc đại suy thoái của nền kinh tế thế giới cũng như cuộc khủng hoảng nhà cửa ở Hoa Kỳ, giá nhà đã xuống đến tận đáy ở Bắc Mỹ và đã dần dần gia tăng trở lại trong những năm qua.
Tuy nhiên cái gì thì cũng có những thăng trầm, lên đến một độ nào thì cũng phải sút giảm: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 15 tháng 4, giá nhà trên toàn Canada đã sút giảm trong tháng 3 vừa qua của năm 2019.
Đây là lần đầu tiên mà giá nhà ở Canada đã sút giảm kể từ năm 2009 cho đến nay.
Trong 11 vùng thị tứ ở Canada, thì giá nhà sút giảm ở 7 vùng, và chỉ gia tăng chút ít ở 4 vùng khác là các thành phố Halifax, Quebec city, Edmonton và Montreal.
Theo nhận định của các chuyên gia địa ốc, thì giá nhà ở Canada có thể sẽ suy giảm và không gia tăng trở lại trong những tháng sắp tới?

Nhận báo giá qua email