Giá nhà ở Canada sút giảm liên tiếp trong hai tháng

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong ngày thứ hai 16 tháng 5 thì giá nhà trung bình ở Canada trong tháng 4 vừa qua đã sút giảm 6 phần trăm và ở mức $746,000, và giá nhà ở Canada đã sút giảm trong 2 tháng liên tiếp.
Cũng theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì số lượng nhà bán được ở Canada trong tháng tư đã giảm 12 phần trăm, và những nơi có số lượng nhà bán sút giảm nhiều nhất là những thành phố lớn như thành phố Toronto.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada, thì giá trung bình một căn nhà ở Canada lên đến mức cao kỷ lục vào tháng 2 nămn nay 2022 và ở mức $816,000.
Giá nhà sút giảm xuống còn ở mức $796,000 trong tháng 3 và $746,000 trong tháng tư.
Theo nhận định của bà Jill Oudil, chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc Canada sau khi giá nhà gia tăng vùn vụt trong hai năm qua, nền kỹ nghệ nhà cửa ở Canada đã sút giảm trong hai tháng qua, cùng 1 lúc với sự gia tăng của mức lãi suất.
Giá trung bình 1 căn nhà ở vùng thủ phủ Toronto trong tháng 4 là 1.2 triệu dollars so với giá trung bình là 1.3 triệu dollars trong tháng 3 trước đó. Nhưng nếu tính theo nguyên năm thì giá trung bình 1 căn nhà ở Toronto gia tăng 15 phần trăm trong vòng 1 năm.
Tại Vancouver, giá trung bình một căn nhà trong tháng tư năm nay 2022 là $1,374,500: gia tăn 19 phần trăm trong vòng 1 năm.