Giá nhà ở Hoa Kỳ sẽ còn sút giảm thêm nữa?

Hoa Thịnh Đốn: Kể từ tháng 2 năm nay 2022, quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ hay ngân hàng trung ương Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 7 lần và từ mức 0.25 phần trăm lên đến 4.25 phần trăm như hiện nay.
Việc gia tăng mức lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, đã gây những ảnh hưởng dây chuyền khiến cho những mức lãi suất nợ nhà, nợ xe tiếp tục gia tăng theo.
Trong tháng giêng năm nay 2022, mức lãi suất loại nợ nhà 30 năm cố định ở Mỹ đã ở mức 3.3 phần trăm so với mức lãi suất trong tháng 12 hiện nay là 6.31 phần trăm: gia tăng gần gấp đôi.
Mức lãi suất loại nợ 15 năm cố định ở Hoa Kỳ gia tăng từ 2.34 phần trăm trong 1 năm trước,lên đến mức 5.54 phần trăm hiện nay.
Mức lãi suất nợ nhà gia tăng, khiến cho có nhiều người Mỹ không còn khả năng mua nhà, vì không có đủ tiền trả nợ hàng tháng, và đã gây những suy thoái trong nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ.
Theo giáo sư Jeremy Siegel của trường đại học tài chánh Wharton, trực thuộc trường đại học Pennsylvania, thì giá nhà ở Hoa Kỳ có thể sút giảm thêm từ 10 phần trăm cho đến 15 phần trăm trong năm tới 2023?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email