Gía nhà ở Mỹ gia tăng trong tháng hai với mức độ cao nhất trong vòng 15 năm

New York: Theo bản công bố về chỉ số giá nhà ở Mỹ, the S&P CoreLogic Case Shiller, loan báo trong hôm thứ ba ngày 27 tháng 4, thì mức gia tăng về giá nhà ở Mỹ trong tháng 2 năm nay 2021, đã ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.
Giá nhà trên toàn quốc Hoa Kỳ gia tăng 12 phần trăm một năm, tính đến tháng 2 năm nay.
Theo bản công bố những thành phố có giá nhà gia tăng cao nhất là thành phố Phoenix gia tăng 17.4 phần trăm, thành phố Sandiego đứng hàng thứ nhì gia tăng 17 phần trăm, và thành phố đứng hàng thứ ba là thành phố Seatlle gia tăng 15.4 phần trăm.
Giá nhà ở Mỹ gia tăng cho dù mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ đang trên đà gia tăng: mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm gia tăng từ mức 2.79 phần trăm trong tháng giêng lên đến 3.27 phần trăm trong tháng hai.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email