Giá nhà ở Mỹ trong tháng 9, đã gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 6 năm.

New York: Tuy có đại dịch nhưng nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ vẫn phát triển một cách mạnh mẽ, mà có khi còn mạnh mẽ hơn thời bình thường.
Theo những dữ kiện từ chỉ số the S&P Corelogic Case Shiller thì giá nhà trung bình ở Mỹ gia tăng 7 phần trăm trong vòng 1 năm tính đến tháng 9 năm nay 2020, và đây là mức gia tăng cao nhất trong tháng 9, kể từ tháng 9 năm 2014.
Trong số 19 thành phố được so sánh về mức gia tăng giá nhà, ba thành phố Phoenix, Seattle và San Diego có tỷ lệ giá nhà gia tăng cao nhất. Giá nhà ở thành phố Phoenix gia tăng 11.4 phần trăm, gia tăng 10.1 phần trăm ở thành phố Seattle và 9.5 phần trăm ở thành phố San Diego.
Mức lãi suất loại nợ nhà 30 năm cố định ở Mỹ hiện nay ở mức 3 phần trăm, mức lãi suất thấp kỷ lục chưa từng thấy, đã giúp cho nhiều người có khả năng mượn nợ nhà hơn và giúp cho giá nhà gia tăng vượt mức.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email