Giá nhà ở Ontario có thể sút giảm tổng cộng 25 phần trăm?

Toronto: Theo bản tường trình của công ty tài chánh Desjardins phổ biến hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, thì giá nhà cũng như số lượng nhà bán được ở Canada đã sút giảm mạnh kể từ tháng 3 năm 2022 cho đến nay.
Cũng theo bản tường trình thì nền kỹ nghệ địa ốc sẽ còn sút giảm mạnh ở nhiều thành phố: những nơi mà giá nhà gia tăng mạnh trong thời đại dịch covid.
Theo bản tường trình của công ty Desjardins thì các chuyên gia của công ty này tiên đoán là nền kỹ nghệ địa ốc ở tỉnh bang Ontario sẽ xuống đến mức thấp nhất vào 6 tháng cuối năm 2023, nhưng giá nhà ở nhiều thành phố nhỏ ở tỉnh bang Ontario sẽ còn tiếp tục xuống giá.
Theo nhận định của các chuyên gia của công ty Desjardins thì số lượng nhà mới xây ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng trở lại vào đầu năm 2024, với những tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho cắt giảm mức lãi suất căn bản vào năm 2024?
Các chuyên gia của công ty Desjardins nhận định là với số lượng người có công ăn việc làm cao, số tiền mà cư dân để dành nhiều và với hàng chục ngàn di dân đến định cư hàng năm, sẽ giúp cho nền kỹ nghệ địa ốc ở tỉnh bang Ontario tiến triển trở lại.
Cũng theo công ty Desjardins thì giá nhà ở tỉnh bang Ontario sẽ sút giảm 25 phần trăm trong năm nay, so với giá nhà lên cao ở mức kỷ lục vào tháng 2 năm ngoái 2022, trong khi giá nhà ở tỉnh bang British Columbia sẽ sút giảm tổng cộng khoảng 22 phần trăm.
Nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada sẽ phục hồi vào năm 2024?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email