Giá nhà ở thành phố Mississauga đã cao hơn nhiều vùng ở thành phố Toronto

Mississauga: Trước đây trong vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm nhiều thành phố mà trong đó có thành phố Toronto và Mississauga, thì thường giá nhà ở thành phố Toronto cao hơn giá nhà ở các thành phố xung quanh, kể cả thành phố Mississauga.
Tuy nhiên đã có những thay đổi trong tháng chạp năm ngoái 2019.
Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Toronto (TREB) thì trong tháng chạp năm ngoái 2019, giá trung bình một căn nhà ở thành phố Mississauga ( bao gồm tất cả mọi loại nhà) là $799,593, so với giá nhà ở miền tây thành phố Toronto là $785,494, giá ở miền đông Toronto là $753,468 và giá ở miền trung tâm thành phố Toronto là $1,011,199.
Như thế giá nhà ở thành phố Mississauga cao hơn giá nhà ở hai miền đông và tây của thành phố Toronto, nhưng thấp hơn giá nhà ở trung tâm thành phố Toronto.
Nói riêng về giá nhà độc lập, thì giá trung bình một căn ở thành phố Mississauga là 1,221,652 dollars, cao hơn giá nhà ở hai miền đông và tây của thành phố Toronto, và vẫn thua giá nhà ở miền trung tâm thành phố Toronto: giá trung bình của một căn nhà độc lập ở trung tâm thành phố Toronto là 2,157,650 dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email