Giá nhà ở thành phố Oakville sút giảm $200,000 trong 1 tháng.

Oakville: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc vùng Toronto (TRREB) thì giá nhà ở thành phố Oakville, trong vùng đại thủ phủ Toronto, đã tiếp tục sút giảm.
Trong tháng 5, giá trung bình của tất cả loại nhà, gồm cả nhà độc lập, condos…, đã xuống còn ở mức $1,495,926 so với giá $1,691,997 trong tháng 4: giá nhà sút giảm $200,000 trong 1 tháng.
Giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Oakville bán trong tháng 5 ở mức $1,929,573 so với giá $2,146,994 trong tháng 4: sút giảm 11 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản và kéo theo sự gia tăng của lãi suất nợ nhà trong tháng 7 sắp đến!
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2021 cho đến nay, mà giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Oakville sút giảm xuống dưới giá 2 triệu dollars.
Giá trung bình một căn nhà bán độc lập ở thành phố Oakville hiện nay là $1,297,250.
Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto tiếp tục sút giảm sau khi lên đến mức kỷ lục vào tháng 2 năm nay 2022.